Nieuws
(07-01-2024) Woordje van onze voorzitter  Op weg naar Pasen Na een heel mooie viering op Kerstmorgen waarbij we,...
Agenda
28 maart 2024 19:00
Kerkdienst Bethlehemkerk

Witte donderdag 2024

Koor: nr. 203 Tafelgebed ‘Die wij danken’ (Michael Steehouder)

          nr. 40  De Eeuwige, Alomtegenwoordige (na de tafel)

 

Koor en gemeente: nr. 87 Frieden, Frieden (Taizé) - bij rondgang

                                   Houd mij in leven (acclamatie) wordt uitgedeeld

31 maart 2024 10:00
Paasmorgendienst Bethlehemkerk

Paasdienst met medewerking van Cantimond

Pasen 2024

Koor en gemeente: nr.114 Licht als een schijnsel (mel. Licht dat ons aanstoot)

                                  nr. 100 Laat iedereen het horen (intochtslied)

                                  nr. 106 U zij de glorie

                                    Licht dat terugkomt (ook met kerst gezongen)

 

Koor:  nr. 43 In het licht 

            nr. 161 Lied van het lied

            nr. 156  Stay strong

Welkom op de website van CANTIMOND.
 
Wij zijn CANTIMOND,
een oecumenisch gemengd koor.
 
ZINGEN IS ONS HOOFDDOEL,
maar gezelligheid en saamhorigheid 
spelen daarbij ook een belangrijke rol.
 
ONS REPERTOIRE:
muziek met een boodschap vanuit een christelijke levensoriëntatie.
 
MEEZINGEN?
Bezoek vrijblijvend een repetitie
op donderdagavond
van 20.00 uur tot 22.00 uur
in de Bethlehemkerk,
Sperwerstraat 2, Helmond