Nieuws
(07-01-2024) Woordje van onze voorzitter  Op weg naar Pasen Na een heel mooie viering op Kerstmorgen waarbij we,...
Agenda
28 maart 2024 19:00
Kerkdienst Bethlehemkerk

Witte donderdag 2024

Koor: nr. 203 Tafelgebed ‘Die wij danken’ (Michael Steehouder)

          nr. 40  De Eeuwige, Alomtegenwoordige (na de tafel)

 

Koor en gemeente: nr. 87 Frieden, Frieden (Taizé) - bij rondgang

                                   Houd mij in leven (acclamatie) wordt uitgedeeld

31 maart 2024 10:00
Paasmorgendienst Bethlehemkerk

Paasdienst met medewerking van Cantimond

Pasen 2024

Koor en gemeente: nr.114 Licht als een schijnsel (mel. Licht dat ons aanstoot)

                                  nr. 100 Laat iedereen het horen (intochtslied)

                                  nr. 106 U zij de glorie

                                    Licht dat terugkomt (ook met kerst gezongen)

 

Koor:  nr. 43 In het licht 

            nr. 161 Lied van het lied

            nr. 156  Stay strong

Over Cantimond
 
CANTIMOND werd opgericht op 1 juli 2010 en is de voortzetting van de Cantorij Helmond (opgericht in 1975) van de Protestantse Gemeente te Helmond. Het koor groeide van een klein groepje enthousiaste zangers en zangeressen binnen de protestantse kerk uit tot een gemengd koor met ca. 45 leden vanuit verschillende gezindten en werd door deze omvang te groot voor een cantorij.  
 
 
CANTIMOND verleent medewerking aan protestantse en katholieke erediensten. Ook wordt gezongen in ziekenhuizen en zorgcentra in de regio Helmond. Optredens op andere locaties worden niet geschuwd.
Tellen we de tijd dat de Cantorij en CANTIMOND bestaan bij elkaar op, dan beschikt het koor over een koorervaring van bijna 50 jaar. 
 
Document niet gevonden.